Välkommen till SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Webbplatsen håller på att byggas om och kommer därför att vara stängd en tid.
Vår kanslitelefon håller öppet som vanligt, telefon 08-34 16 74.
SPES Telefonjour håller öppet som vanligt varje kväll 19.00 – 22.00 för dig som förlorat någon närstående i självmord, telefon 08 – 34 58 73.
För mer information om SPES arbete, om självmord, om sorg med mera hänvisar vi under ombyggnationen till SPES Stockholms webbplats www.spesistockholm.se
Vi öppnar webbplatsen så snart vi kan, så håll utkik!
Med varma hälsningar
SPES

Lost Password