LOGGA-med-texten-bredvid-transparent-4.png

Start Om SPES Ungdomssektionen Stöd SPES Bli medlem Facebook Gästbok Press & media Kontakta SPES

Välkommen till Riksförbundet SPES!

SPES (som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv.

Med denna hemsida vill SPES ge en första information och inbjuda till medlemskap. Det är en styrka att möta andra som har samma form av sorg och erfarenhet.

SPES vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar och tabuföreställningar.

SPES vision är ett suicidfritt Sverige.

Oavsett vilken anledning du har för att besöka hemsidan, vill vi att du undersöker våra sidor och besöker de sajter vi har länkar till.

Kontakta oss >>

Kontakta oss via mail info@spes.se

2013-06-29-SPES-nya-anhoerigfolder-(149-x-160).pngPlötsligt rasar världen samman.

Det yttersta som bara händer andra har drabbat oss.

I ett slag förändras livet för att aldrig mer bli detsamma igen.

alt Till dig som närstående


alt  Råd och stöd till barn under 18 år

Att-prata-om-sjaelvmord-82x164.PNG

Råd till dig som möter någon med suicidtankar

Ladda ned NASP:s folder härifrån

Vi finns i hela landet >>

SPES Ungdomssektion >>

SPES i Stockholm >>

SPES i Dalarna >>


Nyhetsflöde

28/7 i SVT: Självmorden ökar i Skåne och Blekinge
Sydnytts inslag med Gun-Marie Malmberg och Danuta Wasserman
Läs mer...
HT 2014: BRIS erbjuder stödhelger för familjer...
... där mamma eller pappa tagit sitt liv.
Läs mer...
20/7: Myndighet ska sätta stopp för självmord
Kanske bör Riksdagen inrätta en myndighet med detta uppdrag, enligt forskare och företrädare för organisationen Mind.
Läs mer...
Umeåstudenters C-uppsats om stöd i sorgen
baserad på enkätsvar från 66 efterlevande i SPES facebookgrupp
Läs mer...


Nationella-Hjaelplinjen.pngRing 020-22 00 60

Öppet 13-22 alla dagar


Organisationer Riksförbundet SPES är medlem i / har samarbete med

Sensus logotyp TES-i-Sverige-24-bitars.PNG

         


Lisa – ett liv

faderns bok om dotterns liv och död

"Min dotter tog sitt liv vid 37 års ålder efter många års psykiskt lidande.

Nu dryga 5 år efter denna händelse ger jag ut boken om min dotters tid på jorden, betraktat från min horisont och baserat på en uppsjö dokument, anteckningar, bilder och andra minnesfragment som jag samlat på mig.

Texten skrevs från början som ett medel att bearbeta sorgen och traumat efter min dotters bortgång och har nu omarbetats så att den blivit tillgänglig i bokform. Boken har fått titeln ”Lisa - ett liv” men kunde lika gärna fått heta ”Lisa - ditt liv och mitt” eftersom texten i så hög grad präglats av mitt eget förhållande till Lisas tragiska liv.

Boken beskriver min dotters barndom, ungdom och vuxenliv fram till det tragiska slutet på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning. Hennes vuxenliv kom att grundas på och formas av en problematik som med största sannolikhet bottnade inom autismspektrat och där den psykiatriska vården famlade och saknade förmågan att komma till hjälp.

Boken vill också beskriva utsattheten hos anhöriga och närstående till en människa som drabbats av ett svårartat psykiskt handikapp. Den berättar om en tillvaro för de anhöriga där hoppet om hjälp och verkningsfulla vårdinsatser med åren alltmer kom att övergå i känslor av vanmakt och hopplöshet.

Man kan undra varför jag ger ut, låter publicera denna sorgliga berättelse. Ett skäl är faktiskt att jag hyser en svag men ändå tydlig förhoppning om att det finns ett givet värde i att visa upp verkligheten, sådan den faktiskt var för min dotter Lisa, för oss närstående och för vården runt min dotter. Det är genom att betrakta verkligheten som det ges möjligheter till att dra slutsatser och göra förändringar som kan vara positiva för framtiden. Det är min förhoppning att min berättelse ska ge ett bidrag till detta.

Jag ger ut boken på s.k. ”eget förlag”. I detta fall betyder det att den endast går att beställa via mig personligen, via denna e-postadress: larwik@telia.com"

Boken skickas mot ersättning för tryckkostnad (110 kr/st) och frakt.

För företag, organisationer och föreningar kan fakturering tillämpas.

Boken är tryckt av Författares Bokmaskin och presenteras på deras webbsida.

Lars Wiklund


Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord

nyutgiven bok av Ullakarin Nyberg

(Klicka på omslagsbilden nedan för smakprov och beställning!)

Omslagsbild Konsten att rädda liv"Det är två sorger i en. Ingen talar om min son, ingen nämner hans namn, det är som att han aldrig har funnits." Så säger en mamma vars son tog sitt liv.

Suicid som dödsorsak och trauma är inte jämförbart med andra dödsfall. En skillnad är att det ofta blir väldigt tyst runt människor som har mist en närstående i suicid eller själva försökt ta sitt liv. Tystnaden har flera orsaker. Rädsla är en, men också okunskap om vad som driver människor att välja en så drastisk lösning på en svår livssituation.

Den här boken tar sin utgångspunkt i möjligheten att förstå och möta den som överväger att ta sitt liv eller sörjande närstående. Författaren ger konkreta exempel på hur man kan skapa ett samtalsklimat som hjälper människor att uttrycka sin smärta i ord och vad man själv kan säga och göra i mötet. Genom känslomässig närvaro, enkla formuleringar och små omsorger går det att hjälpa människor som befinner sig i förtvivlade situationer.

Ullakarin NybergUllakarin Nyberg är psykiater och suicidforskare, med bakgrund inom onkologi. Hennes forskning handlar om föräldrar och syskon som har mist ett barn respektive ett syskon i suicid.

Hon föreläser och utbildar om psykisk ohälsa och suicidprevention, handleder personal, utreder inträffade suicid och utvecklar kliniska rutiner för arbetet med suicidnära personer och deras närstående.

Hon är också psykiaterkonsult på en bröstcancermottagning.


Efter självmordet - vägen vidare

svensk utgåva av en viktig norsk bok - med Gunilla Wahléns förord!

Här kan man bläddra i ett smakprov ur boken:

http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789172058538/partner/smakprov

Här kan man beställa boken:

http://www.bokia.se/efter-sjalvmordet-vagen-vidare-14432734


Alfred Skogbergs bok

När någon tar sitt liv är den första reportage- och debattboken om suicid.
Den innehåller också flera listor med tips på förebyggande åtgärder.

När någon tar sitt liv - Tragedierna vi kan förhindra

Hur kommer det sig att vi år efter år accepterar att 1 500 svenskar tar sitt liv?
Idag vet vi hur vi kan rädda de fl esta. Ändå underlåter vi att göra det...

Självmordstalen bland ungdomar ökar.
Ändå är det långt ifrån självklart att dessa dödsfall utreds ordentligt...

Varför satsar staten bara 3 miljoner kronor på forskning kring självmord medan trafiksäkerhetsforskningen får 100-150 miljoner varje år? Detta samtidigt som de som tar sitt liv är fem gånger fler än de som dör i trafikolyckor...

Läs Kristian Lundbergs recension på Expressens kultursidor den 5 juni >>>


Länge har det saknats en enkel, konkret vägledning om hur man snabbt kan agera vid självmordsrisk. Boken "Första hjälpen vid självmordsrisk" vill vara just en sådan tydlig och klar handbok i hur man kan förhindra självmord när man, var som helst i samhället, möter en person som står inför att ta sitt liv.

title

Bild från Studentlitteratur AB

Ett självmordsförsök eller ett självmord kan äga rum var som helst i vår vardag exempelvis på en skola, ett socialkontor eller på en flyktingförläggning. Berörd personal saknar då ofta råd och vägledning om hur de kan hjälpa.

Ett självmord är sällan obegripligt eller mystiskt. Efteråt kan man oftast se vad som lett en människa fram till att välja döden som en utväg. Om man lär sig att vara uppmärksam på de tecken som ingår i en självmordsprocess, så kan man också i tid bryta den negativa utvecklingen och rädda liv.


Margaretha Zandrén–Wigren, Peter Björk m fl

Detta är en bok om att finna tröst för sin egen sorg när en anhörig tagit sitt liv. Genom att läsa om andra människors möten med sorg och hur de beskriver sin smärta kan man få lindring.

Beskrivning: Tröstebok-2009

Sorg – ett förlamande tillstånd som vi sällan har någon kunskap om eller erfarenhet av. När sorgen drabbar oss så står vi där, handfallna, paralyserade, kanske chockade men framför allt ensamma. Sorgen har olika ansikten och alla människor som drabbas finner sitt eget sätt att ta sig igenom den och hitta tillbaka till livet.

Trösteboken bygger på människors egna berättelser om vad de har drabbats av och vilka vägar de valt för att ta sig tillbaka till ett liv med livsglädje och stunder av lycka. Dessutom ingår dikter och bilder som kan ge tröst och nya tankar.

Margaretha Zandrén–Wigren sökte efter lämpliga böcker, när hon själv blev drabbad. Hon hittade ingen som kunde ge henne den tröst och hjälp som hon önskade. Hennes intention har varit att försöka skapa en bok som kan vara en tröst för andra.

I boken medverkar även Lena Fagéus, präst och leg psykoterapeut och Ann-Kristin Lundmark, leg psykolog och leg psykoterapeut samt Ullakarin Nyberg, överläkare vid Affektivt centrum S:t Görans sjukhus.

Vi inom SPES välkomnar den här boken som vi tror kan vara till tröst och hjälp för de som drabbas av sorg. Jag vill ge ett innerligt tack till alla er som bidragit med era personliga berättelser som gjort Trösteboken till en läsvärd och viktig bok för oss som är engagerade i stöd och prevention, att förebygga självmord, suicid. Jag vet att det är en stor tröst att få känna igen sig och veta att man inte är ensam i det stora kaoset som uppstår vid en sådan fruktansvärd förlust som när en nära anhörig, arbetskamrat, granne eller kompis tagit sitt liv. I den ofattbara stunden kan det kännas tryggt att ha denna bok i sin hand eller ge den i gåva till någon drabbad när man känner att orden inte räcker till.

Gunilla Wahlén
f.d. förbundsordförande
(2009-2014)


Ring 112 vid nödsituation


En-vacker-foergaetmigej-utklippt-och-omvaend.pngStöd SPES!

Ditt stöd gör att vi kan ge
stöd till de efterlevande.

Du kan sätta in ditt bidrag på vårt Plusgirokonto: 370743-7Lokala aktiviteter

Utebliven "Förgätmigej" eller adressändring
medlem@spes.se

Höstens öppna möten i Uppsala
OBS!!! Första mötet nu på måndag kl. 18.30-20.30!
Läs mer...
Höstens samtalsträffar i Karlskrona
tredje söndagen i månaden, kl. 15-17
Läs mer...
Samtalsgrupp i Norrköping HT -14
varannan måndag, kl. 18.00-19.30, ojämna veckor
Läs mer...
"Leva vidare"-grupp i Enköping hösten 2014
Vi träffas en lördag i månaden, kl. 14-16, i Anhörigcentrums lokaler
Läs mer...
Höstens samtalsträffar i Nyköping
fjärde söndagen i månaden, kl. 14.00-16.30
Läs mer...
Samtalsträffar i Kristianstad hösten 2014
Första onsdagen i månaden, alltid kl. 18.30
Läs mer...
Samtalsträffar i Malmö HT -14
OBS!!! Samtalsträffen 9 september är inställd!
Läs mer...
Medlemsträff i Göteborg: 9 oktober kl. 18-20
i NSPHiG:s lokal, Järntorget 7, 3 vån
Läs mer...
Samtalsträffar i Göteborg hösten 2014
Andra lördagen varje månad, kl 13-15
Läs mer...
Samtalsträffar i Linköping
Första lördagen i varje månad, kl. 13-15
Läs mer...
Info om Dalakretsens samtalsträffar i Borlänge...
Läs mer...
Sörmlandskretsen bjuder in till personliga möten...
... och finns för dig som drabbats av att någon i din närhet tagit sitt liv.
Läs mer...
"Leva vidare"-grupp i Bollnäs
startades 28 oktober 2013
Läs mer...


Kalendarium

SAMS-dagar i tre stiftsstäder: Vägar i sorgen
Kostnadsfria seminarier! 11/9: Karlstad, 8/10: Luleå, 5/11: Västerås
Läs mer...
15 oktober kl. 8.30-16: Seminariedag i Göteborg
Hur möter vi barn och ungdomar i sorg?
Läs mer...
25 oktober i Gbg: En kväll med sång och musik
kl 18.30 på Stora Teatern, arrangerad av SAMS – OBS!!! Ny tid!
Läs mer...
10 september: Suicidpreventionens Världsdag
i Sverige och i världen
Läs mer...


Aeldretelefonen.jpg
Copyright © 2013 Riksförbundet SPES

org.nr:   802014-9483  plusgironr: 370743-7

telefon: 08-34 16 74

utvecklats med Sitoo Web

 

senaste ändringar

sajten:2014-10-04 20:23

sidan: 2014-03-14 18:49