Enköping

Välkommen till vår ”leva-vidare-grupp” i Enköping där du möter medmänniskor som har erfarenhet av att mista en närstående i suicid (självmord). Tillsammans hjälper vi varandra att hitta tillbaka till livet igen efter en svår förlust.

Enköpings leva-vidare-grupp 2018

Träffar våren 2018
28/1 kl 14-16
18/2 kl 14-16
18/3 kl 14-16
22/4 kl 16-18
20/5 kl 16-18
17/6 kl 16-18

Träffarna är på Anhörigcentrum, Sandgatan 1, Enköping.

Kontakta mig gärna i förväg om du tänker komma på en träff då det ibland händer att vi måste ändra dag och/eller tid!

Berit Brickner, berit.brickner@gmail.com tel 070-754 46 01

Varmt välkomna!

Sandgatan 1 ligger vid ”ettan” på bilden

Skärmklipp