Gotland

Samtalsträffar våren 2018

18 januari

8 februari

7 mars

29 mars

12 april

9 maj

24 maj

7 juni

21 juni

Tid: 18 – 20.

Plats: Tjelvarkyrkan, Visby.

Samtalsledare Elisabeth Nyberg. Frågor och anmälan 070-039 8548

Vi som träffas har drabbats av förlusten att en närstående tagit sitt liv. Tillsammans kan vi vara hjälp och stöd för varandra i läkande samtal.