SPES i Örebro

Samtalsträffar i Örebro vårterminen 2018:

16 januari

Tid: 17.00 –
Plats: Storgatan 47C.

Vid frågor och funderingar kontakta mig: Marie Thorstensson.Tel: 076 761 09 57. E-post: marie.th.mt@gmail.com

Varmt välkomna /Marie, kontaktperson Spes Örebro

Varmt välkomna!