Jönköping

Förmiddag i P4 Jönköping  intervjuar den 17 april 2018 Isabella Florin SPES, samt sjukhuspastorn Ronnie Strömgren. Det är 1 timme och 35 minuter in i avsnittet och fram till 1 och 53.


Varmt välkommen till Jönköpingskretsens aktiviteter!

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon genom suicid

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse.

Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill. Hänsyn tas till om ni t.ex. kommer från samma familj och vill prata i separata grupper, då löser vi detta.

Vårterminen 2018: tisdagar 16/1, 13/2, 13/3, 17/4, 15/5 och 12/6
kl. 18.00 – 20:00,

Plats: Sensus, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping.

Deltagare som kommer för första gången är välkomna kl. 17:30.

Tema som samtalen kommer att beröra: januari: sorgen första tiden, februari: sorgen när det har gått en tid (veckor, månader eller år), mars: stöd och hjälp (fysisk närvaro/ via telefon/ internet), april: relationer i min omgivning- familj, vänner, släkt, arbetskamrater, bekanta, maj: hur min vardag fungerar, känsla av sammanhang, juni: hälsa, tröst, glädje, hopp, framtidsplaner, ny lärdom?

Ingen kostnad. Fika ingår, meddela om du är allergisk.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Ronnie Strömgren, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov.

Glöm inte att anmäla dig senast dagen innan till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79. Vid för få anmälda kan träffen bli inställd.

Varmt välkommen!


Övriga aktiviteter 

Lördagen den 3 mars har vi medlemsträff med årsmöte kl. 11. Nya deltagare och de som önskar samtala innan träffas kl. 10. Studieförbundet Sensus lokaler Östra Storgatan 10 i centrala Jönköping. Parkeringshuset Sesam ligger i närheten. Anmälan till Isabella, tack.

Lördagen den 2 juni medlemsträff kl. 13 i Equmeniakyrkan, Storgatan 29, i Anderstorp. Nya deltagare är välkomna kl. 12. Anmälan till Tuula, tack.

Söndagen den 9 september planerar vi att uppmärksamma den internationella suicidpreventiva dagen 10/9 i samverkan med Svenska kyrkan.

Måndagen den 10 september. Den här dagen uppmärksammar vi den Internationella suicidpreventiva dagen i samverkan med Räddningstjänsten, Regionen och Jönköpings kommun. Information om det suicidpreventiva arbetet i länet brukar det handla om.

Lördagen den 20 oktober medlemsträff i församlingsgården i Sävsjö.

Lördagen den 8 december medlemsträff kl. 13 i sjukgymnastikens lokaler Hus T7, Terapivägen. Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Nya deltagare och de som önskar samtala innan träffas kl.12. Efter att vi fikat har vi tillgång till de varma bassängerna (34 resp. 38 graders vatten) kl. 15-16. Ta med dig badkläder och handduk. Låsbara skåp finns.

Fullständigt program i pdf: Jonkopingskretsen vt 2018


För mer information kontakta:

Margit Ferm, ordförande Tel: 036-12 46 90 E-post: margit.ferm@fermland.se

Sara Hassellind, v ordförande Tel: 073-222 16 00 E-post: sara.hassellind@spray.se

Isabella Florin, sekreterare Tel: 073-638 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Jan Wallentin, kassör Tel: 070-284 40 05 E-post: jan.wallentin@telia.com

Tuula Kuukasjärvi Tel: 073-044 91 57 E-post: tuula.kuukasjarvi@gmail.com

Sven-Erik Svensson Tel: 070-265 03 21 E-post: sesab13@gmail.com

Eva Folcker Tel: 076-019 31 45 E-post: evafolcker@hotmail.com

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.

PS Du som får vanliga brev från oss, men har e-post, sänd ett meddelande till Margit med din e-postadress, så får du utskick från kretsen via mail i fortsättningen DS