Jönköping

Varmt välkommen till Jönköpingskretsens aktiviteter!

Samtalsgrupp – för dig som förlorat någon genom suicid

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill. Hänsyn tas till om ni t.ex. kommer från samma familj och vill prata i separata grupper, då löser vi detta.

Höstterminen 2018: tisdagar 14/8, 18/9, 9/10, 13/11, 18/12

Kl. 18.00 – 20:00

Sensus, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping.

Välkommen 17.45 första gången du deltar.

Tema som samtalen kan beröra: augusti: beskedet, september: begravningen, oktober: bearbetning, november: stöd och hjälp, december: återhämtning, tröst, visa gärna en bild på den du förlorat.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov. Glöm inte att anmäla dig senast dagen innan till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79.

Vid för få anmälda kan träffen bli inställd.

Varmt välkommen! Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har allergi.


Lördagen den 20 oktober medlemsträff kl. 13:00 (nya deltagare kl. 12:00) Norra Ljunga Församlingshem, 576 91 Sävsjö.

Lördagen den 8 december medlemsträff kl. 13 i sjukgymnastikens lokaler Hus T7, Terapivägen. Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Nya deltagare och de som önskar samtala innan träffas kl.12. Efter att vi fikat har vi tillgång till de varma bassängerna (34 resp. 38 graders vatten) kl. 15-16. Ta med dig badkläder och handduk. Låsbara skåp finns.


För mer information kontakta:

Margit Ferm, ordförande Tel: 036-12 46 90 E-post: margit.ferm@fermland.se

Isabella Florin, sekreterare Tel: 073-638 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Jan Wallentin, kassör Tel: 070-284 40 05 E-post: jan.wallentin@telia.com

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.

PS Du som får vanliga brev från oss, men har e-post, sänd ett meddelande till Isabella med din e-postadress, så får du utskick från kretsen via mail i fortsättningen DS


Förmiddag i P4 Jönköping intervjuar den 17 april 2018 Isabella Florin SPES, samt sjukhuspastorn Ronnie Strömgren. Det är 1 timme och 35 minuter in i avsnittet och håller på fram till 1 timme och 53 minuter.