Kronoberg

Välkommen till medlemsträff i Växjö!
Påminnelse om att vi träffas 16/9 kl 14.00 i Sensus lokaler på Norrgatan 15 i Växjö. Vi samtalar och tänder ljus. De som vill får gärna ta med ett foto på den man tänder ljuset för. Vi bjuder på fika! Man behöver inte anmäla att man tänker komma, men vi vill gärna veta om vi ska ta hänsyn till några allergier. Anmäl detta då till Stina Axbom mobil tel: 070 6731317

Varmt välkomna!
Styrelsen i SPES krets i Kronobergs län


Vad kan SPES Kronoberg göra för mig?

I SPES Kronoberg kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det händer. När en älskad familjemedlem eller vän tar sitt liv, kastas vi in i det totala djupet. I en avgrund som slukar allt man är och allt man står för.

Här har du möjlighet att prata, lyssna på andra, ta en fika eller bara vara en stund bland andra som befinner sig i en liknande situation som du gör. SPES Kronoberg bygger på gemenskap där alla är välkomna och där vi inte har några som helst krav på dig när du kommer. Du är välkommen att bara titta förbi en kort stund om det är du önskar.

Vi behöver varandra för det är bara vi som förstår, som kan stötta varandra oavsett hur många år som förflutit sen den dagen det hände. Vi har upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Vi kommer även informera och sprida kunskap om suicideprevention för personer som kommer i kontakt med det, så som polis, sjuksköterskor, socialtjänst, skola samt utbildningar som rör dessa på gymnasie- och universitetsnivå.

Vi i styrelsen kommer även genomgå utbildning inom MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) och utbilda oss till att bli kontaktpersoner inom SPES.

Tankarna på att starta upp SPES Kronoberg påbörjades under hösten 2016 och i januari 2017 så startades kretsen upp igen och har nu en ny styrelse:

Magnus Mjörnman, ordförande
Kim Georgsson Heinwall, vice ordförande
Stina Axbom, sekreterare
Monica Jonasson, kassör
Ragnhild Olsson, ledamot
Anna Helmersson, ledamot
Mari-Louise Ohlsson, suppleant
Jens Axbom, suppleant

Post: Spes Kronoberg, C/O Sensus Småland Öland, Box 450, 35106 Växjö.

SPES Kronoberg finns på Facebook

Kontakt SPES Kronobergskrets:

Magnus Mjörnman, ordförande.Tel: 070-430 26 16. E-post: magnus.mjornman@spes.se
Stina Axbom, sekreterare. Tel: 070-673 13 17. E-post: stina.axbom@spes.se