Luleå

Samtalsträffarna hålls på Varvsgatan 53 (Sensus lokal).

Kontakt:

Åsa Eriksson, tel: 070-534 46 11, e-post: asa.eriksson@spes.se

Helena Åsén, tel: 076-7638868, e-post: helena.asen@spes.se

Susanne Ivarsson, tel: 070-2088268, e-post: susanne.ivarsson@spes.se

Varmt välkomna!