Uppsala

Nyhetsbrev SPES Uppsala

SPES Uppsala har efter bildandet ansökt och fått statliga medel för 2018 och förhoppningsvis har vi fr o m juli en egen lokal på Västra Ågatan 16. Vi leder två samtalsgrupper, en för unga vuxna 18-35 år och en för vuxna från 35 år och uppåt. Dessutom har vi hållit flera uppskattade föreläsningar som lett till gåvor och bidrag till vår verksamhet. Vi ser med tillförsikt fram emot framtiden med en väl fungerande ideell verksamhet i Uppsala Län.

Den 13 maj hölls den sista samtalsträffen innan sommaruppehållet och vi var sammanlagt 10 personer som tog oss till Kungshamn-Morga Naturreservat där vi vandrade, grillade, gick en tipspromenad och njöt av både omgivningar och vackert väder. En underbart skön avslutning. Några foton från dagen nedan.

I augusti startar våra samtalsgrupper efter uppehållet så håll utkik här vilka datum som gäller.

Med önskan om en skön sommar!
SPES Uppsala Krets,
genom ordf. Elisabeth


Den 25 mars 2018 bildades SPES Uppsalas krets efter ett första konstituerande möte i oktober 2017. Följande personer valdes till styrelsens ledamöter:
Ordförande
Elisabeth Lindström
mail: elisabeth.lindstrom@spes.se
mobil: 073-326 1234

Kassör
Karl B Bernander
mail: kb.bernander@gmail.com
mobil: 070-793 98 48

Sekreterare
Kerstin Ahlgren
mail: kerstin.m.ahlgren@gmail.com
mobil: 0768-969332

Ledamöter
Annika Lindgren
Lovisa Barkman

Suppleant
Joakim Ramquist

Revisor
Kaisa Nordquist