Uppsala

 

Varmt välkomna till våra samtalsträffar måndagar kl 18 – 20:
6 augusti
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Vi håller till hos Sensus, Västra Ågatan 16.
Anmälan till elisabeth.lindstrom@spes.se,  mobil 073-326 12 34 eller till kaisa.nordquist@yahoo.com

Varmt välkomna!
Elisabeth Lindström & Kaisa Nordquist
Frågor? Välkommen att kontakta: elisabeth.lindstrom@spes.se eller på mobilen: 073-326 12 34


Höstens samtalsträffar för SPES Uppsala unga vuxna, 18 – 35 år:

tisdag 18/9
tisdag 16/10
tisdag 13/11

kl.18 vid alla tillfällen. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16.

Kontaktperson unga vuxna:

Karl Bengtsson Bernander
E-post: karl.bernander@spes.se
Tel: 070 – 793 98 48


SPES Uppsala

Den 25 mars 2018 bildades SPES Uppsalas krets efter ett första konstituerande möte i oktober 2017. Följande personer valdes till styrelsens ledamöter:
Ordförande
Elisabeth Lindström
mail: elisabeth.lindstrom@spes.se
mobil: 073-326 1234

Kassör
Karl B Bernander
mail: kb.bernander@gmail.com
mobil: 070-793 98 48

Sekreterare
Kerstin Ahlgren
mail: kerstin.m.ahlgren@gmail.com
mobil: 0768-969332

Ledamöter
Annika Lindgren
Lovisa Barkman

Suppleant
Joakim Ramquist

Revisor
Kaisa Nordquist