SPES i Karlskoga

Varmt välkommen till våra samtalsträffar:

Nästa träff är 24/1 klockan 18-20

Plats: FUNKIS lokaler, Värmlandsvägen 9.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till våra kontaktpersoner:
Therese Persson: 070-222 33 89 eller therese.persson@spes.se
Cecilia Brunzell: ceciliazunbrell@gmail.com