Ändrade öppettider för Självmordslinjen

Ändrade öppettider för Självmordslinjen!
Från och med måndagen den 6/11 har Självmordslinjens chatt och telefon öppet 06-24. Vi har tyvärr inte möjlighet att på volontär bas bemanna mellan 24-06 då det varit svårt att hitta volontärer som kan ställa upp nattetid.
Vi ökar nu bemanningen mellan klockan 20-24 då det är flest personer som hör av sig under denna tid.
Vi undersöker även möjligheten att anställa personal som kan bemanna Självmordslinjen mellan 24-06.

Vänliga hälsningar
Johanna Nordin
Verksamhetsansvarig Minds stödverksamheter