Trafikverkets kostnadsansvar då någon blivit påkörd på järnvägsnätet

Viktig information till dig som är efterlevande.

Trafikverket har ett strikt ansvar enligt lag (Järnvägstrafiklagen) att ersätta när någon har blivit påkörd på statens järnvägsnät. Det avser då begravningskostnader och gäller oavsett om det är suicid eller en olyckshändelse. Gäller inte om personen sitter i något motorfordon utan då är det Trafikförsäkringen som träder in. Den som har fordran på ersättning enligt denna lag måste komma in med anspråk senast tre år från dödsfallet.