Förbundsstämma och utbildning 4 – 6 maj 2018

Kallelse till SPES Förbundsstämma 6/5 2018 samt inbjudan till utbildningsdagar i Katrineholm fredag 4/5 och lördag 5/5 för medlemmar som är och/eller är intresserade av att ha en aktiv funktion inom SPES.

Fredag 4/5

11.30 Lunch

Grupp 1: SPES Telefonjours medarbetare 12.30-17.30 Inklusive fikapaus
Information, utveckling och erfarenhetsutbyte mellan medarbetare i SPES telefonjour.
Gruppledare: Ingrid Ögren och Nils Wikander Telefonjourens samordnare.

Grupp 2: Ledare för SPES Samtalsträffar 12.30-17.30 Inklusive fikapaus
Information, utveckling och erfarenhetsutbyte mellan ledare av SPES samtalsträffar.
Gruppledare: Inger Händestam.

Grupp 3: SPES Ungdom 12.30-17.30 Inklusive fikapaus
Information, utveckling och erfarenhetsutbyte mellan aktiva SPES Ungdoms medlemmar.
Gruppledare: Marcus Eriksson.

Gemensam middag på Hotellet kl. 18.30

 

Lördag 5/5

9.00-9.30 Välkomna till gemensam utbildningsdag!

9.30-9.45 YAM instruktör Glenn Hellgren berättar om sin nya roll.

9.45-10.15 Läsa för livet ledare berättar om sina erfarenheter av projektet.

10.15-10.45 Fika

10.45-11.45 Mia Rajalins avhandling – Tidiga riskfaktorer, interpersonella problem och familjeband för suicidnära patienter och deras närstående. Anhörig utbildning med Agneta Apelman från Stockholms psykiatri.

11.45-12.00 Diskussioner vid borden.

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Presentationer av arbete i SPES kretsar och lokalavdelningar.

14.15-14.45 Folkhälsomyndigheten presenterar sitt uppdrag kring Suicidprevention, Jenny Telander med kollegor.

14.45-15.00 Idéer om framtida insatser för nollvisionens kommande 10 år.

15.00-15.30 Fika

15.30-16.00 Påbyggnad av förra årets introduktion till Empatisk kommunikation, NVC – Non Violent Communication med Inger Händestam.

16.00-17.00 Gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte och framtidsarbete.

17.00-17.30 Summering av dagen och utvärdering.

Gemensam middag på Hotellet kl. 19.00

 

Söndag 6/5

SPES Förbundsstämma hålls söndag 6 maj kl. 11-14 inklusive lunch, kl. 9.30-11.00 blir det information om SPES organisation från förbundsstyrelsen.
Riksförbundet SPES står för konferenslokalernas kostnad, material, matkostnader och 15 personers resor och uppehälle som inte tillhör en aktiv krets. Kretsar och lokalavdelningar står för sina deltagares reskostnader och ev. övernattningskostnader.

Anmälan sker senast den 23 april via mejl till:
Marcus Eriksson marcus.eriksson@spes.se
Skriv ditt namn, personnummer, telefonnummer och mejladress i anmälan.
Meddela om deltagande vilka dagar, fredag – lördag – söndag?
Meddela om allergier eller om annan kost än vegetariskt och fisk önskas.
Boka rum på Katrineholms Stadshotell om övernattning önskas, det finns både enkelrum och dubbelrum förbokade. Uppge bokning för SPES konferens.
Via denna länk: Hotell Statt eller mejl till info@hotelstatt.se

Varmt välkomna!
Inger Händestam Marcus Eriksson
inger.handestam@spes.se marcus.eriksson@spes.se

SPES Utbildningsdagar 4-5 maj och Forbundstamma 6 maj 2018