Inbjudan till Cirkelledarkurs i projektet Läsa för livet, Linköping 2-3 juni

Läsa för livet är ett Sensusprojekt som utvecklar en form av biblioterapiverksamhet där människor får mötas och genom litteraturen närma sig livsomvälvande händelser. Studiecirkelformen utgår från folkbildningens grund att vi lär tillsammans och av varandra. De som vill starta och leda grupper erbjuds ledarkurs i metoden och vi ser gärna att det är två ledare för en Läsa för livet grupp.

Läs gärna mer om projektet på Sensus

Plats: Sensus lokaler, Apotekaregatan 14, Linköping
Start: Lördag 2 juni kl. 11.30
Avslut: Söndag 3 juni kl. 15.30
Deltagare: 10-12 deltagare från Sensus medlemsorganisationer och samverkansparter.
Kostnaderna för kursen ingår i projektet.
Sista anmälningsdag: 21 maj till inger.handestam@sensus.se

Lasa for livet Linkoping 2-3 juni