Sjukhuskyrkan Kalmar erbjuder samtalsträffar i höst

Vägen vidare – ett stöd när någon närstående tagit sitt liv
Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Kalmar
Måndagar 18.00–19.30
Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar erbjuder en samtalsgrupp för
dig vars närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck och
tillsammans med andra i liknande situation kan det vara en hjälp att få
tala om det som är svårt och därigenom själv bli avlastad.