På gång inom SPES

På många olika håll i landet ordnar SPES samtalsträffar och även andra aktiviteter för dig som är efterlevande. Planeringen inför höstens träffar är i full gång, och vi lägger löpande ut information här på hemsidan om vilka sammankomster som kommer att hållas på de olika orterna i höst. I samband med suicidpreventiva dagen den 10 september ordnas särskilda arrangemang på många håll också. Läs vidare under fliken SPES samtalsträffar. Varmt välkommen!