Medlemsavgift som betalas okt-dec gäller t.o.m. dec 2019

Som medlem i SPES
får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år oavsett vilken typ av medlemskap du tecknat.
får du stöd från andra som förstår hur det känns när någon man älskar tagit sitt liv.
har du möjlighet att delta i vår gruppverksamhet.
får du inbjudningar till föreläsningar, studiecirklar, kurser, utflykter och andra aktiviteter.
kan du komma med förslag på aktiviteter du skulle vilja ha i föreningen.
kan du vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten.
kan du kontakta oss för att få råd och stöd.
stödjer du vårt viktiga intressepolitiska och suicidförebyggande arbete.

Bli medlem här