SPES inför ett nytt medlemsregister

SPES kommer under slutet av året att införa ett webbaserat medlemsregister med funktioner som t.ex. avancerad medlemshantering, automatiserad betalhantering och kommunikation. Syftet är att automatisera funktioner som idag måste skötas manuellt.

Systemet bygger på att nya medlemmar registrerar sig via SPES hemsida. Då skapas ett betalningsunderlag som medlemmen kan skriva ut direkt eller få sig tillsänt via e-post. Det blir då mycket viktigt att så många som möjligt har anger sin e-postadress. De som inte har e-postadress kommer att få fakturan via vanlig post, men genom att använda e-post kan vi spara både på pengar och miljö.

Idag läggs ett inbetalningskort för medlemsavgiften in i decembernumret av Förgätmigej. Tyvärr har det visat sig att 30% av alla medlemmar inte betalar sin medlemsavgift. I det nya systemet skickas ett inbetalningskort med namn, belopp och OCR-nummer antingen via e-post eller med vanlig post. Det möjliggör uppföljning att betalningen genomförs.

Medlemsregistret har många funktioner som kan hjälpa kretsarna att organisera och planera sina egna grupper och möten. Det finns också möjligheten att skapa grupper för speciella ändamål, t.ex. telefonjouren och kontaktpersoner.

Leverantör av vårt nya medlemsregister är MyClub, som har stor erfarenhet av medlemsregister för många olika föreningar. MyClub garanterar att skyldigheterna i dataskyddsförordningen GDPR uppfylls och att de registrerades rättigheter skyddas.