Kunskapsseminarium vid NASP 12 december

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet bjuder in alla intresserade till kunskapsseminariet ”Efterlevandes användning av digitala resurser i sorgearbetet” med Michael Westerlund, PhD, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Kunskapsseminarium

Ändrade öppettider för Självmordslinjen

Ändrade öppettider för Självmordslinjen! Från och med måndagen den 6/11 har Självmordslinjens chatt och telefon öppet 06-24. Vi har tyvärr inte möjlighet att på volontär bas bemanna mellan 24-06 då det varit svårt att hitta volontärer som kan ställa upp nattetid. Vi ökar nu bemanningen Läs mer …