Dec 152016
 

Samtalsgrupp- för dig som förlorat någon genom suicid

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill. Finns det särskilda önskemål kan det gå att dela upp gruppen vid vissa tillfällen, t ex om unga vuxna önskar prata med andra i samma ålder.

Tisdagar vårterminen 2017: 17/1, 21/2, 14/3, 18/4, 16/5 och 13/6

Tid och plats: kl. 18.00 – 20:00, på Sensus, Östra Storgatan 8, 553 21 Jönköping.

Deltagare som kommer för första gången är välkomna kl. 17:30.

Temasamtal

januari: beskedet och tiden före

februari: begravningen och tiden efter

mars: familjerelationer

april: reaktioner och stöd från omgivningen

maj: hur jag och min livssyn har förändrats

juni: tröst, ta gärna med ett foto.

Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har allergi.

 

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Ronnie Strömgren, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov.

Glöm inte att anmäla dig senast dagen innan till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79. Vid för få anmälda kan träffen bli inställd.

 

Varmt välkommen!

sensus-samtalsgrupp

 

 


För mer information om kretsens aktiviteter kontakta:

Margit Ferm, ordförande 036-12 46 90 margit.ferm.@fermland.se

Sara Hassellind, v ordförande 073-222 16 00 sara.hassellind@spray.se

Isabella Florin, sekreterare 073-638 33 79 isabella@sanlin.se

Jan Wallentin, kassör 070-284 40 05 jan.wallentin@telia.com

Eva Folcker 0760-19 31 45 evafolcker@hotmail.com

Tuula Kuukasjärvi 0371-51 18 12 tuula.kuukasjarvi@gmail.com

Birgitta & Sven-Erik Svensson 0383-503 21 sesab13@gmail.com

 

PS Du som får vanliga brev från oss, men har e-post, sänd ett meddelande till Margit med din e-postadress, så kommer meddelandena från kretsen via mail i fortsättningen DS

 

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.