Apr 092017
 

Samtalsgrupp- för dig som förlorat någon genom suicid

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill. Finns det särskilda önskemål kan det gå att dela upp gruppen vid vissa tillfällen, t ex om unga vuxna önskar prata med andra i samma ålder.

Tisdagar vårterminen 2017: 17/1, 21/2, 14/3, 18/4, 16/5 och 13/6

Tid och plats: kl. 18.00 – 20:00, på Sensus, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping. Obs! Ny adress!

Deltagare som kommer för första gången är välkomna kl. 17:30.

Temasamtal

januari: beskedet och tiden före

februari: begravningen och tiden efter

mars: familjerelationer

april: reaktioner och stöd från omgivningen

maj: hur jag och min livssyn har förändrats

juni: tröst, ta gärna med ett foto.

Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har allergi.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Ronnie Strömgren, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov.

Glöm inte att anmäla dig senast dagen innan till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79. Vid för få anmälda kan träffen bli inställd.

sensus-samtalsgrupp

 

Välkomna till Jönköpingskretsens aktiviteter 2017

Den 6 mars

Vi har fått inbjudan till information om återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län den 6 mars kl 15 – 17, i Herrgården, Hus M7, Ryhovs sjukvårdsområde i Jönköping. Ingen anmälan behövs, de bjuder på fika. Deltagandet är kostnadsfritt.

Den 21 mars

Kultur och fritidsförvaltningen bjuder in till dialogmöte om friluftsliv i Jönköping kl 17.30 – 20.00 på Öxnegården, Oxhagsgatan 115 i Huskvarna. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan senast 16 mars till lisa.bergstrom@jonkoping.se

Den 1 april

Medlemsträff med årsmöte kl 11. I år kommer vi också att visa ett aktuellt utbildningsmaterial för personal inom blåljusgrupperna, som vi sedan samtalar om. Vi träffas i Studieförbundet Sensus lokaler Östra Storgatan 8 i centrala Jönköping. Parkeringshuset Sesam ligger bara ett par kvarter därifrån. Ansvarig Margit Ferm margit.ferm@fermland.se 070-311 78 30

Den 20 och 27 april samt 4 maj

SVT sänder en programserie i tre delar ”30 liv i veckan”. SPES har samverkat i arbetsgruppen som tagit fram programserien.

Den 6 maj

Vårträff  kl 11 för oss medlemmar i i Stadsparken i Jönköping vid Värdshuset. Är det fint väder sitter vi ute annars sätter vi oss inomhus. Vi träffas för samtal och fika som vanligt. Ansvarig Tuula Kuukasjärvi sekreterare 0371-51 18 12 tuula.kuukasjarvi@gmail.com

Den 8 maj

Kultur och fritidsförvaltningen har bjudit in till en planeringsträff inför Hälsoveckan v 39 kl 15.00  – 16.30 i Regionens hus, fd Landstingets kansli, sal E, Husargatan 4 i Jönköping. Deltagandet är kostnadsfritt. Anmälan till lill.granath@jonkoping.se senast torsdag den 4 maj, gärna tidigare.

Den 10 september

Den här söndagen uppmärksammar vi den Internationella suicidpreventiva dagen i samverkan med Svenska kyrkan, Regionen, Jönköpings kommun och Sensus. Information om det suicidpreventiva arbetet i länet kommer att lämnas vid kyrkkaffet efter högmässan i de olika kyrkorna. Vi kommer också att informera om SPES och dela ut informationsmaterial. Programmet är inte helt klart så mera information kommer senare.

Den 12 – 13 september

anordnas den 11:e Nationella konferensen om suicidprevention i Göteborg. För mer information och anmälan: www.spkonferens2017.se  Kretsen subventionerar deltagandet.  Kontakta Margit Ferm för mera information 036-16 76 23 margit.ferm@fermland.se

 Den 11 november

kl 11 träffas vi i den varma bassängen i sjukgymnastikens lokaler Hus T7, Terapivägen. Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. När vi tidigare träffats i sjukgymnastikens lokaler på Ryhov och i bassängerna med 34 resp. 38 graders vatten har medlemmarna njutit och mått så gott. Därför har vi bestämt oss för att även i höst ge oss den här möjligheten. Vi har hyrt bassängen mellan kl 11 – 12. Bassängpasset avslutas med en skön avslappning, då vi flyter omgivna av det varma vattnet. Sedan vi bytt om går vi till en annan lokal i samma hus för samtal och fika som vanligt. Ta med dig badkläder, handduk, tvål och gärna badtofflor. Låsbara skåp finns i omklädningsrummen. Ansvarig Isabella Florin 073-638 33 79 isabella@sanlin.se

Aktiviteter som pdf

 

För mer information kontakta:

Margit Ferm ordförande 036-12 46 90 margit.ferm@fermland.se

Sara Hassellind v ordförande 073-222 16 00 sara.hassellind@spray.se

Isabella Florin sekreterare 073-638 33 79 isabella@sanlin.se

Jan Wallentin kassör 070-2844005 jan.wallentin@telia.com

Tuula Kuukasjärvi 0371-51 18 12 tuula.kuukasjarvi@gmail.com

Birgitta & Sven-Erik Svensson 0383-503 21 sees@spray.se

 

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.

Varmt välkommen!

 

PS Du som får vanliga brev från oss, men har e-post, sänd ett meddelande till Margit med din e-postadress, så kommer meddelandena från kretsen via mail i fortsättningen DS