SPES Jönköpingskrets

Varmt välkommen till Jönköpingskretsens aktiviteter!

Samtalsgrupp för dig som förlorat någon genom suicid

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse.

Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill.

Höstterminen 2017

Tisdagen den 22 augusti kl 18-20. Tema sorgen.

Lördagen den 30 september kl 11-13. Samtal i smågrupper med uppdelning efter t.ex. föräldrar som har förlorat barn, ung vuxen som har förlorat syskon/ förälder och för dig som har förlorat din livspartner.

Tisdagen den 17 oktober kl 18-20. Tema min vardag.

Tisdagen den 21 november kl 18-20. Tema familjerelationer.

Tisdagen den 19 december kl 18-20. Tema tröst.

Plats: Sensus, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping.

Ingen kostnad. Fika ingår, meddela om du är allergisk.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Ronnie Strömgren, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov.

Glöm inte att anmäla dig senast dagen innan till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79. Vid för få anmälda kan träffen bli inställd.

Varmt välkommen!

Samtalsgrupp ht 17

Medlemsträff

Lördagen den 11 november. Klockan 11 träffas vi i den varma bassängen i sjukgymnastikens lokaler Hus T7, Terapivägen. Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Deltagare som kommer för första gången är välkomna kl. 10. När vi tidigare träffats i sjukgymnastikens lokaler på Ryhov och i bassängerna med 34 resp. 38 graders vatten har medlemmarna njutit och mått så gott. Därför har vi bestämt oss för att även i höst ge oss den här möjligheten. Vi har hyrt bassängen mellan kl 11 – 12. Bassängpasset avslutas med en skön avslappning, då vi flyter omgivna av det varma vattnet. Sedan vi bytt om går vi till en annan lokal i samma hus för samtal och fika som vanligt. Ta med dig badkläder, handduk, tvål och gärna badtofflor. Låsbara skåp finns i omklädningsrummen. Ansvarig Eva Folcker 076-019 31 45 evafolcker@hotmail.com

För mer information kontakta:

Margit Ferm, ordförande Tel: 036-12 46 90 E-post: margit.ferm@fermland.se

Sara Hassellind, v ordförande Tel: 073-222 16 00 E-post: sara.hassellind@spray.se

Isabella Florin, sekreterare Tel: 073-638 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Jan Wallentin, kassör Tel: 070-284 40 05 E-post: jan.wallentin@telia.com

Tuula Kuukasjärvi Tel: 073-044 91 57 E-post: tuula.kuukasjarvi@gmail.com

Sven-Erik Svensson Tel: 070-265 03 21 E-post: sesab13@gmail.com

Eva Folcker Tel: 076-019 31 45 E-post: evafolcker@hotmail.com

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.

PS Du som får vanliga brev från oss, men har e-post, sänd ett meddelande till Margit med din e-postadress, så får du utskick från kretsen via mail i fortsättningen DS