Nationella konferensen om suicidprevention 12-13 september i Göteborg

För mer information: Konferens om Suicidprevention i Göteborg 12 – 13 september

Sveriges största konferens om hur självmord kan förebyggas

Hur kan din arbetsgivare/organisation arbeta med att förebygga självmord? På den nationella konferensen om suicidprevention den 12-13 september, presenteras ny forskning, nya metoder och goda exempel på hur man kan bidra till att rädda liv.
Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Tio gånger fler gör ett suicidförsök och ytterligare tio gånger fler överväger att ta sitt liv. Självmord är idag den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15-24 år.
Suicidprevention angår oss alla och målet med konferensen är därför att samla alla goda krafter i samhället för att minska människors lidande och skapa förståelse kring vad suicidalitet är.
– På många arenor, till exempel skolor och arbetsplatser, arbetar man redan suicidpreventivt genom hälsofrämjande insatser, men man är inte medveten om det. Vi vill skapa en medvetenhet om vad suicidpreventivt arbete är, säger Felicia Fässberg som är samordnare för konferensen och folkhälsovetare på Suicidprevention i Väst.
Konferensen riktar sig till professioner inom kommunal/regional verksamhet, allt från vård-, socialtjänst- och hemtjänstpersonal till elevhälsa och rektorer. Den riktar sig även till personal inom myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket m.fl. och givetvis också ideella organisationer. Även privata aktörer, företagsledare och arbetsgivare är välkomna.
Under konferensen kommer också personer med egen erfarenhet av suicidalitet att medverka och dela med sig av sina livsberättelser. Bland annat kommer ungdomar berätta om sina erfarenheter av psykisk ohälsa.
– Det är viktigt att skapa en gemensam förståelse för vad suicidalitet handlar och det kan vi endast göra genom att lyssna till personer med egen erfarenhet av suicidalitet, säger Felicia Fässberg.
Årets tema: Steg för Livet- ny kunskap och effektivare samarbete för att förebygga självmord. Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention äger rum i Göteborg den 12-13 september i år.
 
Presskontakt: Sarah Görsch, kommunikatör på Suicidprevention i Väst, tel 0705-411057
Konferensen arrangeras av Suicidprevention i Väst, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och Folkhälso-myndigheten i samverkan med SPES, Suicide Zero och Mind.