Samtalsgrupp i Växjö för dig som mist i suicid. Anmälan senast 27 september. Arrangör: Sjukhuskyrkan.

VÄGEN VIDARE
– ett stöd när någon närstående tagit sitt liv
Sjukhuskyrkan på Sigfridsområdet i Växjö
Måndagar 18.00-19.30

Sjukhuskyrkan på Sigfridsområdet erbjuder en samtalsgrupp för dig vars närstående tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck och tillsammans med andra i liknande situation kan det vara en hjälp att få tala om det som är svårt och därigenom själv bli avlastad.
Vi som leder gruppen är Anders Elfström och Hanna Stark från Sjukhuskyrkan i Växjö. Gruppen träffas vid sex tillfällen under höstterminen 2017.
Måndagar kl. 18 – 19.30 under följande datum: 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec, 11 dec. Vi träffas i andaktsrummet, entréhallen i centrumbyggnaden, på Sigfridsområdet i Växjö.
Ingen kostnad.
Anmälan senast 27 sept.

Anmälan och frågor
Anders Elfström: 0470 – 58 76 92 Hanna Stark: 0470 – 58 64 72
anders.elfstrom@kronoberg.se hanna.stark@kronoberg.se

Anmälan kan också lämnas på telefonsvararen. Uppge namn, telefonnummer och adress.