Kurs ”Första hjälpen till psykisk hälsa” i Växjö 18-19 november

Första hjälpen till psykisk hälsa. Psykisk ohälsa drabbar många – angår alla.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en 2-dagars kurs där deltagarna får lära sig om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Deltagarna får lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Idag vet många hur vi ger första hjälpen vid fysisk sjukdom. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk ohälsa är sannolikheten större att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

 

Läs vidare:

18 – 19 november MHFA Vaxjo