SPES samtalsgrupper startar nu på fler orter i landet

Vi kan nu tack vare engagerade medlemmar erbjuda samtalsträffar även i Umeå, Karlstad, Karlskoga och Luleå. Fler nyheter är att ungdomsträffar startar i Umeå och Uppsala. Läs mer om alla träffar runt om i landet under ”Lokala kretsar”.