SPES i Karlskoga

Varmt välkommen till våra samtalsträffar:

Onsdag 22 november kl 18-20
Onsdag 27 december kl 18-20
Plats: FUNKIS lokaler, Värmlandsvägen 9.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till våra kontaktpersoner:
Therese Persson: 070-222 33 89 eller therese.selin@hotmail.com
Cecilia Brunzell: ceciliazunbrell@gmail.com