SPES Östergötland

 

SPES Samtalsträffar Sensus, HT-17

 

Erbjudande att delta i Läsa för livet grupp i Norrköping

Som SPES-medlem får du erbjudandet att delta i en grupp som kommer att läsa böcker kring ämnet suicid. Böckerna används som utgångspunkt för samtalen i gruppen. Antalet deltagare är 8-10 stycken som kommer att träffas ca en gång i månaden under hösten. Du får ett exemplar av den bok som alla kommer att läsa i delar hemma mellan tillfällena. Läsa för livet är ett treårigt Kulturrådsfinansierat projekt i Sensus regi med SPES som samverkanspart. Projektet pågår mellan åren 2017-2019 där Biblioterapi används som metod, vilken cirkelledarna gått utbildning i inom projektet.

Datum och tider: måndagar kl. 18-19.30 eller 20.00.
28/8, 4/9, 2/10, 30/10, 27/11, 11/12.
Plats: Sensus Studieförbundslokaler i Norrköping, Teatergatan 3.

Cirkelledare: Björn Andersson och Josefine Selberg
Kontaktuppgifter till ledare:
Björn Andersson 0738-54 59 55 erja.andersson@bredband.net
Josefine Selberg 0702-56 91 16 jjosefineselb@gmail.com
Anmälan till Läsa för livet grupp i Norrköping HT 2017

 

Erbjudande att delta i Läsa för livet grupp i Linköping

Som SPES medlem får du erbjudandet att delta i en grupp som kommer att läsa böcker kring ämnet suicid. Böckerna används som utgångspunkt för samtalen i gruppen. Antalet deltagare är 8-10 som kommer att träffas varannan måndag under hösten. Du får ett exemplar av den bok som alla kommer att läsa i delar hemma mellan tillfällena. Läsa för livet är ett treårigt Kulturrådsfinansierat projekt i Sensus regi med SPES som samverkanspart. Projektet pågår mellan åren 2017-2019 där Biblioterapi används som metod, vilken cirkelledarna gått utbildning i inom projektet.

Datum och tider: måndagar kl. 18-19.30 eller 20.00.
4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12.
Plats: Sensus Studieförbundslokaler i Linköping, Apotekaregatan 14.

Cirkelledare: Tom Åström och Majken Backman
Kontaktuppgifter till ledare:
Tom Åström 0704-40 22 66, tom.astrom@spes.se
Majken Backman 0730-39 51 65 majken.backman@gmail.com
Anmälan till Läsa för livet grupp i Linköping HT-17

Artikel i SvD: Biblioterapi, ett sätt att bearbeta barnens självmord

P1 Kropp och Själ Biblioterapi – läsning som läker

 

 

 

Kontakta SPES i Östergötland

Inger Händestam, ordförande
Telefon 0733-90 14 26
inger.handestam@spes.se

Mariann Åström
Telefon 0141-22 23 53
mariann.astrom@lemunda.se