SPES i Uppsala

 

Samtalsgrupp i Uppsala

Både du som nyligen mist någon och du som gått hos oss tidigare är varmt välkommen.

Vi träffas på måndagar (utom första gången den 5/9) kl 18.00 – 20.00 i Sensus lokaler på Västra Ågatan 16
Anmälan görs till Bodil Larsson Frånlund:
Telefon: 018-66 19 60,
Mobil: 0704-62 49 32
E-post: bodil.larsson.franlund@sensus.se

Hösten 2017
5 september  – Obs! en tisdag
2 oktober
6 november
4 december

Våren 2018
8 januari
5 februari
6 mars
9 april
Den 13 maj (en söndag) planerar vi för någon aktivitet tillsammans som vi meddelar senare.

Varmt välkomna
önskar
Kaisa Nordquist och Elisabeth Lindström