Jan 162017
 

Välkommen till vår ”leva-vidare-grupp” i Enköping där du möter medmänniskor som har erfarenhet av att mista en närstående i suicid (självmord). Tillsammans hjälper vi varandra att hitta tillbaka till livet igen efter en svår förlust. Vi träffas på Anhörigcentrum, Sandgatan 1, ca 1 gång i månaden.

Följande träffar är planerade fram till sommaren 2017:

Lördag 21 januari kl 14-16

Lördag 18 februari kl 14-16

Lördag 25 mars kl 14-16

Söndag 23 april kl 16-18

Söndag 21 maj kl 16-18

Söndag 18 juni kl 16-18

Ring gärna innan du kommer då det ibland händer att vi måste ändra dag och/eller tid!

 

Varmt välkomna!

 

Spes kontaktperson:

Berit Brickner, berit.brickner@gmail.com tel 070-754 46 01

 

 

 

Sandgatan 1 ligger vid ”ettan” på bilden

Skärmklipp