SPES i Enköping

Välkommen till vår ”leva-vidare-grupp” i Enköping där du möter medmänniskor som har erfarenhet av att mista en närstående i suicid (självmord). Tillsammans hjälper vi varandra att hitta tillbaka till livet igen efter en svår förlust.

Följande träffar är planerade under hösten:

sön 24 sept kl14-16

sön 22 okt kl 14-16

sön 26 nov kl 14-16

lör 16 dec kl 14-16

Träffarna är på Anhörigcentrum, Sandgatan 1, Enköping.

Kontakta mig gärna i förväg om du tänker komma på en träff då det ibland händer att vi måste ändra dag och/eller tid!

Berit Brickner, berit.brickner@gmail.com tel 070-754 46 01

Varmt välkomna!

Sandgatan 1 ligger vid ”ettan” på bilden

Skärmklipp