Enköping

Välkommen till vår ”leva-vidare-grupp” i Enköping där du möter medmänniskor som har erfarenhet av att mista en närstående i suicid (självmord). Tillsammans hjälper vi varandra att hitta tillbaka till livet igen efter en svår förlust. Vi träffas på Anhörigcentrum, Sandgatan 1, ca 1 gång i månaden.

Mer information om höstens träffar kommer här.

 

Ring gärna innan du kommer då det ibland händer att vi måste ändra dag och/eller tid!

Varmt välkomna!

Spes kontaktperson:

Berit Brickner, berit.brickner@gmail.com tel 070-754 46 01

 

Sandgatan 1 ligger vid ”ettan” på bilden

Skärmklipp