SPES på Facebook

 

1

SPES sida på Facebook

 

Vi har också fem grupper på Facebook.

En sluten grupp där efterlevande kan stötta varandra i en trygg miljö.

SPES slutna grupp på Facebook

 

En sluten grupp bara för ungdomar.

SPES Ungdom på Facebook

 

En öppen grupp där vem som helst kan läsa och skriva, även om man inte är efterlevande.

SPES öppna grupp på Facebook

 

SPES Suicidpreventiva grupp där vi som arbetar inom SPES chattar med anhöriga och närstående till någon som är deprimerad, har självmordstankar eller försökt ta sitt liv.

SPES Suicidpreventiva grupp

 

En grupp för dig som är kontaktperson inom SPES.

Kontaktpersoner i SPES

 

Vi finns också på Instagram.
SPES på Instagram