Kansli och styrelse

 
Förbundskansli

Telefon

08-34 16 74

Besöksadress till kansliet

Brantinggatan 40 n b
115 35 Stockholm

Besök endast efter överenskommelse.

Postadress

Box 297
101 25 Stockholm

E-post

Medlemsfrågor: medlem@spes.se

Övriga frågor: info@spes.se

Plusgirokonto

370743-7

 

Förbundsstyrelse 

Förbundsordförande Sonny Wåhlstedt

sonny@spes.se

Tel 070-459 91 15

 

 

 

 

 

 

 

Vice förbundsordförande Pirjo Stråte

pirjo.strate@spes.se

Tel 070-499 93 17

 

 

 

 

 

 

 

Förbundskassör

Tom Åström

tom.astrom@spes.se

Tel 070 – 440 22 66

 

Förbundssekreterare, Utbildningsansvarig

Inger Händestam

inger.handestam@spes.se

Tel 070 – 390 12 93

 

Ledamot

Ingrid Ögren

ingrid.ogren@spes.se

Tel 070 – 555 52 39

 

Ledamot

Wolfgang Rutz

wolfgang@rutz.se

Tel 070 – 611 58 58

 

Ledamot

Karin Johansson

karin.johansson@spes.se

Tel 0730 – 58 79 36

 

Ledamot

Marcus Ericsson

marcus.eriksson@spes.se

 

Suppleant (Ungdomsansvarig)

Oskar Hagelstam

oskar.hagelstam@spes.se

Tel 072- 214 77 79

 

Suppleant

Isabella Florin

isabella@sanlin.se

 

Suppleant

Karoline Karlsson

 

Revisorer

Motala Revisionsbyrå (som även utser lämplig suppleant)

Sven Måhlén, Lekmannarevisor med Lars Wiklund som suppleant

 

Valberedning:

Elisabeth Nyberg (sammankallande)

Sandra Hansen

Lisbeth Aneröd