Boktips och artiklar

 

SPES RIKS Litteraturlista sep 2017

Doktorsavhandling om föräldrars suicid.

Tre myter om suicid

Nar livet kanns fel – ungas upplevelser kring psykisk ohalsa

Forskning om sjalvmord

Samhallsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid

Foraldrars erfarenheter och behov av stod efter ett barns sjalvmord

Ekonomiska och sociala konsekvenser av att forlora ett barn

Doktorsavhandling om att forlora ett barn i sjalvmord

Att motivera till att vilja leva

Vagar genom sorg

Handbook for survivors of suicide

Psykisk livraddning

Att hjalpa nagon som tanker ta sitt liv

BRIS faktablad om sjalvmordstankar