SPES Gotland

Samtalsträffar våren 2018 18 januari 8 februari 7 mars 29 mars 12 april 9 maj 24 maj 7 juni 21 juni Tid: 18 – 20. Plats: Tjelvarkyrkan, Visby. Samtalsledare Elisabeth Nyberg. Frågor och anmälan 070-039 8548 Vi som träffas har drabbats av förlusten att en Läs mer …