Bli medlem

Som medlem i SPES…

  • får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år oavsett vilken typ av medlemskap du tecknat.
  • får du stöd från andra som förstår hur det känns när någon man älskar tagit sitt liv.
  • har du möjlighet att delta i vår gruppverksamhet.
  • får du inbjudningar till föreläsningar, studiecirklar, kurser, utflykter och andra aktiviteter.
  • kan du komma med förslag på aktiviteter du skulle vilja ha i föreningen.
  • kan du vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten.
  • kan du kontakta oss för att få råd och stöd.
  • stödjer du vårt viktiga intressepolitiska och suicidförebyggande arbete.

För att bli medlem: fyll i formuläret nedan, och betala samtidigt in medlemsavgiften på Riksförbundet SPES plusgirokonto 370743-7 eller bankgiro 230-9938.

På raden ”meddelande” vid inbetalning via internetbank, skriver du ditt namn, e-postadress, adress samt medlemstyp.

Obs! Vi skickar inte ut inbetalningskort.

För att underlätta våra medlemsutskick är vi tacksamma om du också anger din e-postadress. Om vi kan göra utskick via e-post sparar vi pengar och miljö. Alla adresser behandlas med sekretess och lämnas inte ut till någon.

Vi är tacksamma om medlemsavgiften inte betalas via Swish utan via plusgirot eller bankgirot eftersom det är svårt för vår kassör att se vem det gäller annars.

Medlemskapet är giltigt från den dagen medlemsavgiften kommit in på SPES plusgirokonto.

Om du har frågor kring medlemskap så går det också bra att kontakta oss på tel 08-34 16 74 eller medlem@spes.se

Kom ihåg att meddela oss om du flyttar eller byter e-postadress.

Ditt namn (förnamn och efternamn) *

C/O

Adress *

Postnummer *

Postort *

E-post *

Telefon

Medlemstyp

För att vara säker på att du inte är ett program, måste vi tyvärr be dig svara på följande:
Hur mycket är (Svara med rätt siffra)

* Obligatoriskt fält

 

Information till medlemmar om behandling av personuppgifter
Enligt EU:s datalagstiftning (GDPR) är föreningen skyldig att informera om hur vi behandlar personuppgifter. I vårt medlemsregister finns uppgifter om medlemmarnas namn, adress, postadress, inbetald medlemsavgift och datum för inbetalningen samt i en del fall e-postadress och telefonnummer. Registret är till för att vi ska kunna skicka ut information till medlemmarna och för att påminna om medlemsavgiften. Vi delar uppgifterna endast med vår distributör av medlemstidningen Förgätmigej. Ingen annan får del av uppgifter ur medlemsregistret. Om du slutar att vara medlem i SPES tar vi genast bort dig ur registret. Du som medlem har rätt att få ta del av vilka uppgifter vi har om dig i registret. Personuppgiftsansvarig inom föreningen är styrelsen som du kan kontakta om du har några frågor, antingen via e-post info@spes.se eller telefon 08-34 16 74. Mera information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se