Bli medlem

Som medlem i SPES…

  • får du vår tidning Förgätmigej fyra gånger per år oavsett vilken typ av medlemskap du tecknat.
  • får du stöd från andra som förstår hur det känns när någon man älskar tagit sitt liv.
  • har du möjlighet att delta i vår gruppverksamhet.
  • får du inbjudningar till föreläsningar, studiecirklar, kurser, utflykter och andra aktiviteter.
  • kan du komma med förslag på aktiviteter du skulle vilja ha i föreningen.
  • kan du vara med och påverka föreningen genom att delta i våra medlemsmöten.
  • kan du kontakta oss för att få råd och stöd.
  • stödjer du vårt viktiga intressepolitiska och suicidförebyggande arbete.

För att bli medlem kan du fylla i formuläret nedan, och samtidigt betala in medlemsavgiften på Riksförbundet SPES plusgirokonto 370743-7. På inbetalningskortet, eller på raden ”meddelande” vid inbetalning via internetbank, skriver du ditt namn, e-postadress, adress samt medlemstyp.

För att underlätta våra medlemsutskick är vi tacksamma om du också anger din e-postadress. Om vi kan göra utskick via e-post sparar vi pengar och miljö. Alla adresser behandlas med sekretess och lämnas inte ut till någon. 

Vi ser helst att medlemsavgiften betalas via ovanstående plusgirokonto, och inte via Swish, eftersom det är svårt för vår kassör att se vem det gäller när inbetalningen kommer via Swish.

Medlemskapet är giltigt från den dagen medlemsavgiften kommit in på SPES plusgirokonto.

Om du har frågor kring medlemskap så går det också bra att kontakta oss på tel 08-34 16 74 eller medlem@spes.se

Kom ihåg att meddela oss om du flyttar eller byter e-postadress.

Ditt namn (förnamn och efternamn) *

C/O

Adress *

Postnummer *

Postort *

E-post *

Telefon

Medlemstyp

För att vara säker på att du inte är ett program, måste vi tyvärr be dig svara på följande:
Hur mycket är (Svara med rätt siffra)

* Obligatoriskt fält