Nytt om SPES Telefonjour

SPES Telefonjour har fått nya ansvariga: Ellie Sandin ellie.sandin@spes.se Souxie Segage souxie.segage@spes.se Vi vill också redan nu flagga för att telefonjouren under storhelger kommer utöka tiderna. Mer information om detta kommer.

SPES inför ett nytt medlemsregister

SPES kommer under slutet av året att införa ett webbaserat medlemsregister med funktioner som t.ex. avancerad medlemshantering, automatiserad betalhantering och kommunikation. Syftet är att automatisera funktioner som idag måste skötas manuellt. Systemet bygger på att nya medlemmar registrerar sig via SPES hemsida. Då skapas ett Läs mer …

Postkodstiftelsen stöder SPES

SPES kan glädjande meddela att vi mottagit projektbidrag från Postkodstiftelsen till tre kommande satsningar för suiciddrabbade. Pengarna utdelas inom ramarna för tema ”Psykisk hälsa genom livet” och kommer att användas till på två stödhelger för efterlevande unga vuxna samt en för män. Vi på förbundet Läs mer …