SPES inför ett nytt medlemsregister

SPES kommer under slutet av året att införa ett webbaserat medlemsregister med funktioner som t.ex. avancerad medlemshantering, automatiserad betalhantering och kommunikation. Syftet är att automatisera funktioner som idag måste skötas manuellt. Systemet bygger på att nya medlemmar registrerar sig via SPES hemsida. Då skapas ett Läs mer …

SPES i Almedalen

Den 1 juli kunde man hitta mig Marcus från SPES och Marie Niljung från Suicide Zero på Expressens scen i Almedalen när vi bland annat pratade om vad som behöver göras åt det faktum att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Jag pratade också om Läs mer …