Sjukhuskyrkan Kalmar erbjuder samtalsträffar i höst

Vägen vidare – ett stöd när någon närstående tagit sitt liv Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Kalmar Måndagar 18.00–19.30 Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar erbjuder en samtalsgrupp för dig vars närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck och tillsammans med andra i liknande situation kan Läs mer …

Resultat av efterlevandeenkäten

Under 2016 genomförde Michael Westerlund, som är forskare på Stockholms universitet samt även knuten till NASP på Karolinska Institutet, en enkätundersökning riktad till efterlevande som förlorat en anhörig eller nära vän i självmord. Syftet med enkäten var att undersöka vilka stödresurser som efterlevande använder sig Läs mer …