SPES inför ett nytt medlemsregister

SPES kommer under slutet av året att införa ett webbaserat medlemsregister med funktioner som t.ex. avancerad medlemshantering, automatiserad betalhantering och kommunikation. Syftet är att automatisera funktioner som idag måste skötas manuellt. Systemet bygger på att nya medlemmar registrerar sig via SPES hemsida. Då skapas ett Läs mer …

På gång inom SPES

På många olika håll i landet ordnar SPES samtalsträffar och även andra aktiviteter för dig som är efterlevande. Planeringen inför höstens träffar är i full gång, och vi lägger löpande ut information här på hemsidan om vilka sammankomster som kommer att hållas på de olika Läs mer …