Resultat av efterlevandeenkäten

Under 2016 genomförde Michael Westerlund, som är forskare på Stockholms universitet samt även knuten till NASP på Karolinska Institutet, en enkätundersökning riktad till efterlevande som förlorat en anhörig eller nära vän i självmord. Syftet med enkäten var att undersöka vilka stödresurser som efterlevande använder sig Läs mer …

Nytt i SPES!

Information – och samtalsträff i Skövde den 16 april. Läs mer på sidan SPES Samtalsträffar! Det händer mycket inom SPES just nu! Vi arbetar för att starta samtalsträffar på fler orter runtom i Sverige. På en del orter där vi redan har verksamhet kommer utbudet Läs mer …