SPES Gotland

Samtalsträffar våren 2018 18 januari 8 februari 7 mars 29 mars 12 april 9 maj 24 maj 7 juni 21 juni Tid: 18 – 20. Plats: Tjelvarkyrkan, Visby. Samtalsledare Elisabeth Nyberg. Frågor och anmälan 070-039 8548 Vi som träffas har drabbats av förlusten att en Läs mer …

SPES i Karlstad

Samtalsträffar 2018 22/1, 19/2, 19/3, 16/4,14/5 och 11/6 kl 18-20 på Drottning Kristinas väg 7 (Sensus lokal).   Kontaktpersoner: Anette Utter Axelsson. E-post: anette.utter.axelsson@spes.se. Tel:0560-31113 eller mobil: 076-8061247. Natalie Grundmyren. E-post: natalie.grundmyren@spes.se   Varmt välkomna! Artikel i Värmlands Folkblad: SPES ska ge stöd till efterlevande Läs mer …

SPES Sörmlandskrets

Hej alla medlemmar! Nu är det dags för samtalsträffar i Gamla Residenset i Nyköping. Lotta och Monica hälsar att den första träffen blir den 29/1 kl 18.30-20.00. Vanlig tid med andra ord. Även februariträffen är klar. Den blir 26/2. Återkommer när övriga dagar är klara. Läs mer …