Styrelse och kansli

Förbundskansli

Telefon

08-34 16 74

 

Postadress

Box 297
101 25 Stockholm

E-post

Medlemsfrågor: medlem@spes.se

Övriga frågor: info@spes.se

Plusgirokonto

370743-7

Organisationsnummer

802014-9483


 

Förbundsstyrelse 

Förbundsordförande Sonny Wåhlstedt

sonny@spes.se

Tel 070-459 91 15

 

 

 

 

 

Vice förbundsordförande Pirjo Stråte

pirjo.strate@spes.se

Tel 070-499 93 17

 

 

 

 

 

 

Förbundskassör

Tom Åström

tom.astrom@spes.se

Tel 070 – 440 22 66

 

 

 

 

 

 

Förbundssekreterare, utbildningsansvarig

Inger Händestam

inger.handestam@spes.se

Tel 0733-90 14 26

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Elisabeth Lindström

elisabeth.lindstrom@spes.se

Tel 073-326 12 34

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Wolfgang Rutz

wolfgang@rutz.se

Tel 070 – 611 58 58

 

Ledamot

Karin Johansson

karin.johansson@spes.se

Tel 0730 – 58 79 36

 

 

 

 

 

 

Ledamot, ansvarig för ungdomsverksamheten

Marcus Eriksson

marcus.eriksson@spes.se

Tel 070-374 00 18

 

 

 

 

 

Suppleant 

Oskar Hagelstam

oskar.hagelstam@spes.se

Tel 072- 214 77 79

 

Suppleant

Isabella Florin

isabella@sanlin.se

 

Suppleant

Karoline Karlsson

 

Revisorer

Motala Revisionsbyrå (som även utser lämplig suppleant).

Lars Wiklund, lekmannarevisor

Leif Svanlund, suppleant

 

Valberedning:

Elisabeth Nyberg (sammankallande)

Lisbeth Aneröd

Ingrid Ögren