Om SPES

Fakta om SPES

SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.

SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och självhjälpsgrupper för efterlevande.

SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet.

Vi har två grupper på Facebook. Den ena är sluten där efterlevande kan stötta varandra i en tryggare miljö. Den andra är en öppen grupp där vem som helst kan läsa och skriva. Facebookgrupperna fungerar också som viktiga informationsforum.

SPES medlemmar får vår egen tidning Förgätmigej fyra gånger per år.

 

Förbundets historia

SPES bildades 1987 då en privatperson, Maryan Fasth, tog initiativet till att starta en förening för dem som har någon närstående som tagit sitt liv. Hon tänkte sig en organisation i samma anda som Länkarna, alltså att en krets människor med liknande bakgrund och svårigheter skulle kunna stödja varandra.

Samma år började SPES tidning, ”Förgätmigej” att ges ut. Två år senare bildades SPES ungdomssektion.

 

Våra medlemmar stöder och förmedlar kunskap

Vi vet hur komplicerad sorgen och smärtan blir när vi förlorat en närstående som tagit sitt liv. Det kan vi bekräfta för den som söker hjälp och stöd hos oss. Vi kan också förmedla hopp om att det går att så småningom hitta ett sätt att få en mening med livet igen trots det svåra och ibland outhärdliga vi går igenom. Det är en erfarenhetskunskap vi vill dela med oss av. I SPES får nydrabbade träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det händer.

Föreningens stödjande medlemmar har i sin yrkesprofession kunskaper som är till stor nytta för SPES, de är resurspersoner som medverkar vid utbildningar och som föreläsare vid regionala och nationella möten.

 

Vår efterlevandeverksamhet

SPES erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar medarbetare till vår telefonjour, som har öppet varje kväll. Vi ordnar träffar och samtalsgrupper där efterlevande kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vi ordnar även föreläsningar och andra arrangemang. SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen verksamhet i olika delar av landet. Vi har två grupper på Facebook. Den ena är sluten där efterlevande kan stötta varandra i en tryggare miljö. Den andra är en öppen grupp där vem som helst kan läsa och skriva. Facebookgrupperna fungerar också som viktiga informationsforum.

Vår verksamhet är organiserad i kretsar och på de orter där det inte finns kretsar försöker vi ha kontaktpersoner, som vi utbildar. Verksamheterna i de olika kretsarna kan skilja sig åt eftersom allt bygger på ideellt engagemang från våra medlemmar.

I SPES kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det hän­der. När en älskad familjemedlem eller vän tar sitt liv, kastas vi in i det totala djupet. I en avgrund som slukar allt man är och allt man står för.

Den första chocken är förlamande och ofta svårare att komma ur än vid andra dödsfall. Vi börjar direkt söka efter orsaken och svaren till varför för att försöka göra det begripligt hur detta kunde hända och vi hittar tusen orsaker till skuldbeläggning, allt vi “borde” ha gjort och allt vi “har” gjort.

Det är svårt att tala om suicid, ibland till och med inom familjen. Många i vår omgivning vet inte hur de skall bete sig och därför får vi ofta uppleva att vänner och bekanta inte vågar möta oss, vi blir lämnade i tyst­naden. Andra gånger utsätts vi för hurtiga kommen­tarer som “livet går vidare” och har du inte glömt än?”.

I SPES vet vi att det är möjligt att leva vidare, men inte det liv vi levde innan. Vi måste hitta ett nytt levbart liv. Vi måste också bygga ett nytt nätverk istället för det som raserades när vårt ”livsrum” rämnade. Glömmer gör vi aldrig. Sorgen och saknaden är något vi tvingas lära oss leva med.

Vi behöver varandra för det är bara vi som förstår, som kan stötta varandra oavsett hur många år som förflutit sen den dagen det hände. Vi har upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet.

 

Vårt intressepolitiska arbete

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vi arbetar på ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt plan med stöd, information och för attitydförändringar. Vi vill påverka och samverka med kommuner och landsting att uppfylla den antagna folkhälsopropositionen om nollvision för suicid. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

 

SPES Verksamhetsplan 2017-2018

SPES Verksamhetsberättelse 2016


Stadgar

SPES folder

Informationsblad om SPES

Bildspel om SPES

Etiska riktlinjer

SPES Swish Flyer