Enköping

SPES i Enköping

Välkommen till vår ”leva-vidare-grupp” i Enköping där du möter medmänniskor som har erfarenhet av att mista en närstående i suicid (självmord). Tillsammans hjälper vi varandra att hitta tillbaka till livet igen efter en svår förlust. Vi träffas på Anhörigcentrum, Sandgatan 1, ca 1 gång i månaden.

Ring eller mejla innan du kommer då det ibland händer att vi måste ändra dag och/eller tid!
Varmt välkommen!

Spes kontaktperson:
Berit Brickner,
berit.brickner@gmail.com
tel 070-754 46 01

Sandgatan 1 ligger vid “ettan” på bilden

Skärmklipp