Biblioterapi, ett sätt att bearbeta barnens självmord

Biblioterapi, ett sätt att bearbeta barnens självmord

”Många gånger tog det stopp för mig i läsningen, jag fick lägga ifrån mig boken. Men det gjorde inget, vid träffarna blev jag påfylld även om jag inte hade läst”, säger Josefine Selberg som liksom Björn Andersson deltagit i en biblioterapigrupp för personer som förlorat ett barn i självmord. Att läsa tillsammans och diskutera litteraturen kan ha en läkande effekt. Biblioterapi är en metod som sprider sig i många länder.