Köping

Gruppen/ träffarna är vilande just nu, men man kan ta kontakt med mig så kan jag ordna enstaka träffar om intresse finns.

Hälsningar Anki Leandersson

anki.leandersson@spes.se

Tel: 070 – 402 40 19