Uppsala

 


Varmt välkomna till vårens samtalsträffar måndagar kl 18 – 20 följande datum:

7/1

4/2

4/3

1/4

6/5

Vi håller till hos Sensus, Västra Ågatan 16.

Anmälan görs via Sensus. Klicka här för att anmäla dig. 

Varmt välkomna!
Elisabeth Lindström & Kaisa Nordquist
Frågor? Välkommen att kontakta: elisabeth.lindstrom@spes.se eller på mobilen: 073-326 12 34


Samtalsträffar för SPES Uppsala unga vuxna, 18 – 35 år:

Den första träffen för i år blir måndag den 14 januari kl.18 – 20. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16.

Kontaktpersoner unga vuxna:

Karl Bengtsson Bernander
E-post: karl.bernander@spes.se
Tel: 070 – 793 98 48

Johanna Edström
E-post: johanna.edst@gmail.com
Tel: 070 – 380 00 25


SPES Uppsala

Den 25 mars 2018 bildades SPES Uppsalas krets efter ett första konstituerande möte i oktober 2017. Följande personer valdes till styrelsens ledamöter:
Ordförande
Elisabeth Lindström
mail: elisabeth.lindstrom@spes.se
mobil: 073-326 1234

Kassör
Karl B Bernander
mail: kb.bernander@gmail.com
mobil: 070-793 98 48

Sekreterare
Kerstin Ahlgren
mail: kerstin.ahlgren@spes.se
mobil: 0768-969332

Ledamöter
Annika Lindgren
Lovisa Barkman

Suppleant
Joakim Ramquist

Revisor
Kaisa Nordquist