Granskning av BUP visar stora brister

Sedan förra året har minst fem barn och unga tagit livet av sig under pågående vård inom barn-och ungdomspsykiatrin i Stockholm. En av dem är Ewas dotter.

Granskning av BUP visar tydliga systembrister

Organisationer som jobbar med att förebygga självmord reagerar nu efter P4 Stockholms granskning av barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm.
Pirjo Stråte som är vice förbundsordförande i organisationen SPES är kritisk till dom långa väntetiderna.
– Tiden har en väldigt stor betydelse för unga, för om man inte ser till att de får hjälp på en gång så känner de bara att det inte är någon som bryr sig.

Flera självmord bland barn under pågående BUP-vård