Skrift om hur man kan hjälpa

En liten fin handbok som heter ”Hur hjälper jag mitt barn?”
Finns även en som heter ”Hur hjälper jag min förälder?”
Dessa kan beställas från: Skellefteå & Södra Lapplands Psykiatriska Klinik.  psykiatri.skelleftea@vll.se