Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med utmaningar relaterade till såväl liv och död som upplevelser av maktlöshet och hopplöshet. Viktiga förutsättningar för att den psykiatriska vården ska kunna erbjuda rätt hjälp är att det finns tillräcklig kunskap och utrymme för samtal mellan patient och sjuksköterska. Linda Sellin, forskare vid MDH, har utvecklat en guide som avser att stödja och stärka suicidala patienters återhämtnings- och hälsoprocesser, även i svåra existentiella gränssituationer.

Ny forskning om samtal med suicidala personer