Inslag på SVT om SPES Stockholms biblioterapigrupp

Intervju med Pirjo Stråte och Leif Svanlund från SPES i Stockholm. (Textat på svenska).

Inslaget börjar ca 7½ minut in i programmet.

Uutiset