SPES på möte med socialminister Annika Strandhäll

Idag den 7 maj 2018 representerade förbundsordförande Inger Händestam och ungdomsansvarig Marcus Eriksson Riksförbundet SPES vid ett möte på regeringskansliet med socialminister Annika Strandhäll. Mötet som handlade om hur vi tillsammans kan sänka antalet självmord i Sverige, genomfördes tillsammans med våra vänner från NASP, Suicide Zero, Suicidprevention i väst och Mind.
Det råder inga tvivel om att socialministern ser allvaret i detta folkhälsoproblem, är intresserad och vill ta krafttag tillsammans med oss för att komma tillrätta med den här problematiken. Inger Händestam och Marcus Eriksson bidrog framförallt med efterlevandeperspektivet och upplevde mötet som mycket positivt, liksom samarbetet med övriga organisationer som är mycket bra och viktigt inför framtiden.

 

Gergö Hadlaczky (NASP), Caroline Meyer Lagersparre (Suicide Zero), Alfred Skogberg (Suicide Zero), Lina Axelsson Kihlbom (MIND), Else-Marie Törnberg (SPIV), Inger Händestam (SPES), Britta Ahlin Åkerman (NASP) Karin Schulz (MIND), Marcus Eriksson (SPES).