SPES besökte Svenska Samernas Riksförbund på deras landsmöte i Östersund

Den 30 maj tog Inger Händestam SPES nya förbundsordförande och jag flyget upp till ett varmt och soligt Östersund. Vi hade blivit ditbjudna av sametinget då de skulle hålla 2018 års landsmöte. De bad oss att informera om SPES verksamhet då samer är en av de grupper som har ett högt antal suicid bland sin befolkning. Vi hade laddat med broschyrer, SPES tidning Förgätmigej och SPES-armband till försäljning och vi dukade upp allt på ett bord i anslutning till mötet. Det var glädjande att så många personer som tog kontakt för att prata eller bara ta för sig av våra informationsbroschyrer. Flera viktiga kontakter knöts och förvånansvärt många män vågade sig fram till vårt bord viket kändes bra då det är bland männen man ser flest suicid.
Första dagen invigningstalade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe om frågor som rör samernas djurhållning, miljö och klimat och jämförde med Kanada och hur deras ursprungsfolk lever. Då det var slut för dagen letade vi upp en restaurang med god indisk mat. Vi avslutade kvällen med en skön promenad för att lyssna på en konsert som hölls i den vackra Badhusparken. Vi fick lyssna på vacker jojk som en ung samekvinna framförde i sin vackra dräkt.
Den andra dagen hölls landsmötet på eftermiddagen och då fick vi lämna lokalen då enbart de olika samebyarnas representanter fick närvara. Nöjda med de två dagarna plockade vi ihop våra saker och tog oss med bussen till Åres och Östersunds flygplats som ligger på vackra Frösön.

Elisabeth Lindström
ledamot förbundsstyrelsen

Se även Svenska Samernas Riksförbunds Nyhetsbrev