Pressmeddelande från regeringskansliet

Viktigt pressmeddelande från regeringskansliet lördag 30 juni 2018 om uppdrag att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

Nu äntligen två månader efter att SPES tillsammans med Suicide Zero, MIND, SPIV, NASP och NSPH uppvaktade socialministern Annika Strandhäll så kom svaret med konkreta åtgärder. Vi fick det mycket positiva meddelandet att regeringen avsätter extra medel.

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att fördela 10 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar med suicidprevention, och ger samma myndighet också uppdraget att planera och genomföra en nationell kampanj för att öka kunskapen om dessa frågor och minska stigmat.

– Dessa organisationer gör ovärderliga insatser genom att bland annat erbjuda hjälp till personer med självmordstankar, men även genom att stödja anhöriga och efterlevande. De behöver mer resurser för att kunna hjälpa fler. Det krävs förstärkta insatser för att uppnå nollvisionen om att ingen människa ska må så dåligt att den tar sitt liv, säger socialminister Annika Strandhäll.

Läs vidare