Debatt: Inför psykisk hälsa i läroplanen

Debattinlägg undertecknat av SPES m.fl. organisationer:

”Psykisk hälsa som begrepp ska föras in i grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner. Samtal om psykisk (o)hälsa ska integreras i skolan med syfte att öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen om psykisk hälsa samt möjlighet till verktyg att hantera livets utmaningar. Ett viktigt verktyg är självkänsla”, skriver en rad organisationer som jobbar med psykisk ohälsa.”

Läs vidare