Journaler granskas för att bättre kunna förhindra självmord

Varje år tar över tusen personer livet av sig.
Nu ska forskare granska journaler för att få svar på vilken kontakt de hade med vården de två sista åren.
Hör Pirjo Stråte, vice ordförande för anhörigföreningen SPES, och Martin Hultén chefsläkare för psykiatri Skåne.

Lyssna på intervjun